Lomec

Lomec

 

Stručná historie

Karel Filip byl velmi zbožným vladařem. Na své české statky přivezl velkou rodinnou památku, věrnou kopii proslavené sošky P. Marie de Foya u Bruselu.

Když se Karel Filip plavil jednou z Říma do Španělska, přepadla jej veliká bouře. Tu slíbil, když se z bouře dostane, že vystaví na svém českém panství kostelík pro milostnou sošku P. Marie.

Bouře přestala a zbožný hrabě svůj slib splnil tím, že jeho syn Filip Emanuel hrabě Buquoy vystavěl na blízkém Lomci kostel pro sošku P. Marie de Foya. Vybral si k tomu svah nad Libějovicemi, vysoký 515 metrů.

Sám nakreslil plány a vedl stavbu. Stavba je velmi zajímavá. Její barokní sloh promísil silně španělskými vlivy.

Lucerna je provedena v maurském slohu. Zajímavý podvojný oltář je dělán dle Berniniho oltáře u sv. Petra v Římě.

Brzo začali věřící z okolí i vzdálených míst putovat na Lomec, čili jak říkají na Lomeček, a dnes je to velmi oblíbené jihočeské poutní místo.

Je zde také klášter Šedých sester 3. řádu sv. Františka.

Popis stavby kostela

Kostel Jména Panny Marie
Čtvercový s kruhovými výdutěmi, v průčelí sakristie stejnho půdorysu, na protější straně hranolová věž. Na třech stranách portály s trojbokými štíty. Stavba završena kupolí s lucernou a čtyřmipolokoulemi. Uvnitř cenné nástěnné malby.
Z let 1695 - 1702, stavebník F. M. Buquoy. Sakristie z r. 1720, věž z r. 1735, pozdější úpravy. Zařízení jednotné po r. 1700.

Popis stavby fary - kláštera

Bývalý lovecký zámeček.
Stavba je patrová, obdélná s volutovým štítem, členěným pilastry, z pol. 18. století.

Příjezdová cesta a parkoviště

Lepší a širší asfaltová cesta vede na Lomec ze západního směru, to znamená od Chelčic a Truskovic. Pojedete-li jižním směrem od Chelčic, projedete obcí Truskovice a za ní odbočíte doleva. Cesta je značena ukazatelem.
Užší asfaltová cesta vede z druhé strany, to znamená od východu, odbočka jižně od Nestanic.
Nedaleko kostela je parkoviště, kde mohou parkovat i autobusy